info@agrobigen.com.tr

  • Atakum / Samsun / Türkiye
  • +90 362 502 04 82

Agrobigen Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), genelde “bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı” şeklinde tanımlanır. Dar anlamda Ar-Ge ise, işletmelerde yeni mamul ve üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğudur. Günümüzde ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. Agrobigen Ar-Ge ise, tarımsal açıdan Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.

Agrobigen Ar-Ge’nin yaptığı çalışmalarının amaçları;

- Tarımda teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek

- Tarımsal üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak

- Tarım sektörünün ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak

- Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmektir.Agrobigen Ar-Ge tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme süreçlerinde 3 aktivite vardır;

- Temel Araştırma: Ar-Ge yapılacak alanda deneysel, teorik çalışma sürecidir ve bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanmaktadır ve uygulama yapılmamaktadır.

- Uygulamalı Araştırma: Belirli bir amaca yönelik uygulamalı çalışmaların yapıldığı süreçtir.

- Deneysel Geliştirme: Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem, hizmet geliştirilmesine yönelik çalışma aşamasıdır.

Projelerimiz


Fındık bitkisi için özel yeni nesil sıvı yaprak gübresinin geliştirilmesi

Başlama/Bitiş Tarihi : 21.12.2021-21.12.2023

Destek Miktarı (₺) : 291.485,25
Erasmus Mundus Master in Soil Science (emiSS)

610528-EPP-1-2019-1-TR-EPPKA1-JMD-MOB

Başlama/Bitiş Tarihi  01.09.2019-31.08.2024

Destek Miktarı (€) : 3.032.000,00
Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre Geliştirilmesi

TAGEM/ 18/ AR-GE / 53

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.07.2018-30.06.2021

Destek Miktarı (₺) : 272.155,00
Süs bitkilerinde zararlı gelişimini de engelleyecek bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma

Samsun Teknopark Proje No: 61963

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.01.2020-31.12.2021
Destek Miktarı (₺) : 108.040,00
OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyum

2019-1-TR01-KA103-067404

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.06.2019-31.05.2021

Destek Miktarı (€) : 26.250,00
Bitkilerden elde edilen yağların sivrisinek larvalarına karşı toksik etkisinin araştırılması

Samsun Teknopark Proje No: 50091

Başlama/Bitiş Tarihi : 20.03.2018-20.03.2020

Destek Miktarı (₺) : 30.000,00
OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyum

2017-1-TR01-KA103-038951

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.06.2017-31.05.2019

Destek Miktarı (€) : 47.680,00
Determining the effectiveness of the new generation foliar fertilizer on yield and yield parameters of spring wheat (Triticum aestivum) under farmer conditions in Kazakhstan

Uluslararası Araştırma Projesi

(Partner Kuruluşlar : A.Baitursynov Kostanay State University, Kazakistan - Ondokuz Mayıs University, Türkiye - Karabalyk Agriculture Research Station, Kazakistan - Agrobigen R&D Ltd.Co., Türkiye)

Başlama/Bitiş Tarihi : 31.03.2018-01.10.2019

Destek Miktarı ($) : 40.000,00
Effects of the new generation fertilizer specially produced for hazelnut on yield and yield quality of hazelnut plant under Georgian conditions

Uluslararası Araştırma Projesi

(Partner Kuruluşlar : Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia - Ondokuz Mayıs University, Türkiye - Agrobigen R&D Ltd.Co., Türkiye - Cartlis AgroSystems Ltd, Georgia)

Başlama/Bitiş Tarihi : 28.02.2018-01.09.2019

Destek Miktarı ($) : 35.000,00
OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyum

2018-1-TR01-KA103-050060

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.06.2018-31.05.2020

Destek Miktarı (€) : 49.200,00
Nanoteknolojik yöntemlerle geliştirilen yeni nesil yaprak gübresinin buğday bitkisinin verim, verim unsurları ve besin maddesi içeriğine etkisinin belirlenmesi

Samsun Teknopark Proje No: 38170

Başlama/Bitiş Tarihi : 15.07.2016-31.12.2017
Destek Miktarı (₺) : 100.00,00
Effect of the new generation foliar fertilizer produced nano-technological techniques on yield, yield parameters and nutrient contents of spring wheat (Triticum aestivum) in Kazakhstan conditions

Uluslararası Araştırma Projesi
(Partner Kuruluşlar : A.Baitursynov Kostanay State University, Kazakistan - Ondokuz Mayıs University, Türkiye - Kostanay Scientific Research Institute of Agriculture, Kazakistan - Agrobigen R&D Ltd.Co., Türkiye)

Başlama/Bitiş Tarihi : 01.04.2016-31.12.2016
Destek Miktarı ($) : 25.000,00
Uzaktan Algılama ve Yer Verilerine Dayalı Yeni Bir Tarımsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Başlama/Bitiş Tarihi : 25.06.2015- 13.07.2016

Destek Miktarı (₺) : 144.000,00
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bize herzaman ulaşabilirsiniz.

arge@agrobigen.com.tr

İletişime Geç