info@agrobigen.com.tr

  • Atakum / Samsun / Türkiye
  • +90 362 502 04 82

Agrobigen Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), genelde “bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı” şeklinde tanımlanır. Dar anlamda Ar-Ge ise, işletmelerde yeni mamul ve üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalar topluluğudur. Günümüzde ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. Agrobigen Ar-Ge ise, tarımsal açıdan Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.

Agrobigen Ar-Ge’nin yaptığı çalışmalarının amaçları;

- Tarımda teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek

- Tarımsal üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak

- Tarım sektörünün ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak

- Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmektir.Agrobigen Ar-Ge tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme süreçlerinde 3 aktivite vardır;

- Temel Araştırma: Ar-Ge yapılacak alanda deneysel, teorik çalışma sürecidir ve bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanmaktadır ve uygulama yapılmamaktadır.

- Uygulamalı Araştırma: Belirli bir amaca yönelik uygulamalı çalışmaların yapıldığı süreçtir.

- Deneysel Geliştirme: Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem, hizmet geliştirilmesine yönelik çalışma aşamasıdır.


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bize herzaman ulaşabilirsiniz.

arge@agrobigen.com.tr

İletişime Geç