info@agrobigen.com.tr

  • Atakum / Samsun / Türkiye
  • +90 362 502 04 82

Agrobigen Danışmanlık

Danışmanlık genelde “Tarımsal işletme sahipleri ile tarıma girdi sağlayan gübre ve bitki koruma ilaçları gibi fabrikaların, üretim ve işletme süreçlerinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ile bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle problemleri çözebilecek beceri kazandırılmalarını, ürün profillerine yeni ürün katmalarını sağlamak ” olarak açıklanabilir. Bitkisel üretimde daha yüksek ve kaliteli ürün elde etmek, tarıma girdi üreten sanayi sektöründe ise tarımın ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ürünleri üretmek amacıyla, paydaşlar konu uzmanı olan firmalardan danışmanlık desteği almaktadırlar.

Agrobigen Danışmanlık tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin amaçları;

- Açıkta veya örtü altında gerçekleştirilen bitkisel üretimin her aşamasında, tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, kaliteli ve yüksek verim elde edici tarımsal uygulamaları gerçekleştirmek konusunda yön vermek, gerekli tavsiyelerde bulunmak, çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için gerekli eğitimleri vermektir.

- Gübre ve Bitki Koruma ilaçları gibi tarımsal girdileri üreten fabrikalara günün koşullarına uygun yeni ürün geliştirmeleri ve geliştirilen ürünlerin tarımda etkin kullanımının sağlanması, bunların lisans ve tescil işlemleri gibi hususlarda teknik danışmanlık vermektir.


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bize herzaman ulaşabilirsiniz.

danismanlik@agrobigen.com.tr

İletişime Geç