info@agrobigen.com.tr

  • Atakum / Samsun / Türkiye
  • +90 362 502 04 82
Agrobigen ile Kazak Bitki Koruma ve Karantina Araştırma Ensititüsü arasında uluslararası ikili işbirliği anlaşması imzalandı
16 Ocak, 2023

Agrobigen ile Kazak Bitki Koruma ve Karantina Araştırma Ensititüsü arasında uluslararası ikili işbirliği anlaşması imzalandı.